ORGAN NAKLİ

ORGAN NAKLİ

Bel Kaymasi Nedir?

Organ nakli, tedavisi tıbben mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak derecede hasar gören organların yerine, canlı ya da beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden alınan sağlıklı organın nakledilmesine denilmektedir. Kalp nakli dışında önemli bir kısmı canlıdan canlıya yapılabilmektedir. Günümüzde en çok böbrek, karaciğer, pankreas, kalp ve daha az oranda da ince bağırsak nakli yapılmaktadır.

Türkiyede organ nakli konusunda dünya standartlarında hizmet verilmektedir. Türkiye’de 59 Hastane’de Böbrek Nakli Merkezi, 34 Hastane’de Karaciğer Nakli Merkezi, 16 Hastane’de ise Kalp-Akciğer Nakli Merkezi bulunmaktadır. Hastanelerimiz ve doktorlarımız hem organ nakli cerrahisi hem de organ naklinin tıbbi tedavisi konusunda uluslararası üne sahiptir.

Ayrıca Türk cerrahları organ nakli konusunda pek çok alanda öncülük etmişlerdir. Akdeniz Üniversite’sinde yapılan ilk kol ve yüz nakli bu alanda  Dünya’da ikincidir

Avrupa’daki en iyi organ nakil merkezlerinden biri de Türkiye’dir. Canlıdan yapılan nakil sayısı, Avrupa’dan daha fazladır.Avrupa Birliği’nin en büyük ülkesi olan Almanya’da yapılan karaciğer nakil sayısı 1100, Türkiye’de ise 1200’dür.

Sağlık Turizminde hastalara canlı vericiden nakil yapılmaktadır. Hastanın vericiyle beraber Türkiye’ye gelmesi gerekmektedir. 

Böbrek Nakli Nedir?

Kronik böbrek yetmezliği kişisel olarak insan hayatı için son derece zor bir yaşam şeklidir. Haftada üç gün 4 -5 saat diyaliz makinesine bağlı kalınması, istenilen her aktivasyonun gerçekleştirilememesi, hastanın dilediği gibi su içip, istediği şekilde beslenememesi ve diyalizin olumsuz etkileri hastanın yaşam kalitesini oldukça düşürmektedir. Ancak başarılı bir organ nakli ve hastanın da nakil sonrası yaşam konusunda bilinçlendirilmesi sonrası kişi sosyal yaşamına kaldığı yerden devam edebilmektedir.

Karaciğer Nakli Nedir?

Hastalıklı karaciğerin ameliyatla çıkartılıp yerine sağlıklı bir karaciğer konulması işlemine “karaciğer nakli” denilmektedir. Karaciğer, vücuttaki diğer bütün organlardan farklı olarak tekrar yenilenme ve büyüme özelliğine sahiptir. Bu canlı vericili nakillerde alıcı ve vericinin 6-8 hafta gibi kısa sürede karaciğerinin eski haline gelmesini sağlamaktadır.

Türkiye’de Yoğun olarak yapılan organ nakilleri:

  • Böbrek
  • Karaciğer
  • Kalp
  • Pankreas
  • Kemik İliği
  • Kornea
  • Kemik
  • İnce Bağırsak
 
 
HAYATINIZ VE SAĞLIĞINIZ İÇİN DOĞRU TERCİH TÜRKİYE

SAĞLIĞINIZI YENİLEYİN: HEALTH RENOVA

Küreselleşmenin getirdiği büyük değişim, dünyanın her yerini insanoğlu için çok daha fazla ulaşılabilir kılmıştır. Aynı şekilde sağlık hizmetlerine ulaşım imkanı da artmıştır. Sağlık ihtiyacı olan bireyler dünyanın her yerinde, en kaliteli, son teknolojik donanıma sahip hizmetleri doğru teşhis ve tedaviyle birlikte alabilmektedir.

Sosyal Medya